Báo cáo tài chính quý IV/2016 - Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn công bố Báo cáo tài chính quý IV/2016 của công ty mẹ. 930 lượt đọc
Báo cáo tài chính quý IV.2016-Hợp nhất
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo tài chính quý IV.2016-hợp nhất 1021 lượt đọc
Báo cáo quản trị năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn công bố báo cáo quản trị năm 2016 722 lượt đọc