bgtop
vietnam english chinese
THÔNG TIN CHUNG  
Tổng quan  
Cơ cấu tổ chức  
Lĩnh vực kinh doanh  
Thông tin chung  
Thông tin tài chính  
Đại hội đồng cổ đông  
Đảng - Đoàn thể  
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Khoáng sản Bằng Lãng  
Xí nghiệp Bột kẽm Ô xít  
Chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên  
Nhà máy Chế biến Rau quả - Nước giải khát  
Xí nghiệp Tuyển khoáng Bằng Lũng  
Mỏ Phú Đô - Công nghiệp Thái Nguyên  
Nhà máy nước khoáng AVA  
Văn phòng Đại diện tại nước CHDCDN Lào  
HOẠT ĐỘNG  
Hoạt động sản xuất  
Hoạt động xã hội  
SẢN PHẨM  
Quặng sunfua  
Quặng chì kẽm  
Quặng oxit kẽm  
Vàng sa khoáng  
Phân bón Supe lân  
Địa chỉ các đại lý Bó Nặm AVA  
HỢP TÁC  
Việt Nam  
Anh  
Trung Quốc  
CHDCND Lào  
Thông tin khuyến mai  
TÌM KIẾM

   
LIÊN KẾT SITE

Bảng giao dịch trực tuyếnBáo Bắc Kạn

Diễn đàn doanh nghiệp

 
Nước khoáng thiên nhiên AVA
Rượu Bó Nặm
Đăng ngày: 08/01/2014 Đã đọc: 37135 lần

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC...
 
GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đã đọc: 6 lần

Đăng ngày: 21/04/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2014

Đã đọc: 4 lần

Đăng ngày: 21/04/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2014

Đã đọc: 3 lần

Đăng ngày: 21/04/2014

Chi tiết...

 
CÔNG BỐ VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN NIKKO VIỆT NAM

Đã đọc: 21 lần

Đăng ngày: 18/04/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Đã đọc: 28 lần

Đăng ngày: 17/04/2014

Chi tiết...

 
THÔNG BÁO ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đã đọc: 44 lần

Đăng ngày: 16/04/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013

Đã đọc: 104 lần

Đăng ngày: 28/03/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013

Đã đọc: 74 lần

Đăng ngày: 28/03/2014

Chi tiết...

 
CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đã đọc: 115 lần

Đăng ngày: 24/03/2014

Chi tiết...

 
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN Đ N TỪ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG MAI THANH S N

Đã đọc: 144 lần

Đăng ngày: 21/03/2014

Chi tiết...

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG TY TNHH HỎA THIÊN ĐÃ HOÀN THIỆN GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đã đọc: 186 lần

Đăng ngày: 18/03/2014

Chi tiết...

Các bài viết cũ hơn...
BÁO CÁO TIẾN TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY TNHH HỎA THIÊN (Đăng ngày: 18/02/2014 - Đã đọc: 211 lần)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 (Đăng ngày: 17/02/2014 - Đã đọc: 165 lần)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA LIÊN DOANH DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ CHÌ KẼM NÀ BỐP - PÙ SÁP VÀ DỰ ÁN THĂM DÒ MỎ VÀNG TẠI TỈNH BẮC KẠN (Đăng ngày: 12/02/2014 - Đã đọc: 252 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2013 (Đăng ngày: 12/02/2014 - Đã đọc: 211 lần)
GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV NĂM 2013 (Đăng ngày: 22/01/2014 - Đã đọc: 243 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2013 (Đăng ngày: 20/01/2014 - Đã đọc: 219 lần)
THÔNG TIN VỀ GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ NÀ BỐP, PÙ SÁP (Đăng ngày: 09/01/2014 - Đã đọc: 424 lần)
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG LIÊN DOANH ĐẦU TƯ THĂM DÒ, KHAI THÁC MỎ (Đăng ngày: 09/01/2014 - Đã đọc: 298 lần)
NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY VÀ THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Đăng ngày: 09/01/2014 - Đã đọc: 324 lần)
BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 31/12/2013 - Đã đọc: 429 lần)
BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 27/12/2013 - Đã đọc: 384 lần)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN 02 XE ÔTÔ (Đăng ngày: 20/12/2013 - Đã đọc: 343 lần)
THÔNG BÁO CHÀO BÁN SẢN PHẨM TINH QUẶNG KẼM (Đăng ngày: 19/12/2013 - Đã đọc: 268 lần)
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY TẠI CÔNG TY TNHH HOẢ THIÊN (Đăng ngày: 17/12/2013 - Đã đọc: 259 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Đăng ngày: 05/12/2013 - Đã đọc: 403 lần)
Thông báo chào bán sản phẩm tinh quặng chì (Đăng ngày: 04/12/2013 - Đã đọc: 291 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2013 (Đăng ngày: 14/11/2013 - Đã đọc: 306 lần)
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV/2013 (Đăng ngày: 13/11/2013 - Đã đọc: 333 lần)
THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH BẮC KẠN (Đăng ngày: 07/11/2013 - Đã đọc: 337 lần)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (Đăng ngày: 04/11/2013 - Đã đọc: 456 lần)
ĐÍNH CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ III NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN (Đăng ngày: 25/10/2013 - Đã đọc: 323 lần)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2013 (Đăng ngày: 21/10/2013 - Đã đọc: 355 lần)
ĐÍNH CHÍNH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ÐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO CHU KỲ HOẠT ÐÔNG TỪ 01/01/2013 ÐẾN 30/6/2013 (Đăng ngày: 16/10/2013 - Đã đọc: 318 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC XOÁT SÉT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/6/2013 (Đăng ngày: 05/09/2013 - Đã đọc: 420 lần)
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 83/2013/NQ-HĐQT (Đăng ngày: 03/09/2013 - Đã đọc: 481 lần)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Đăng ngày: 28/08/2013 - Đã đọc: 694 lần)
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Đăng ngày: 26/08/2013 - Đã đọc: 542 lần)
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Đăng ngày: 26/08/2013 - Đã đọc: 593 lần)
Thông báo về kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty (Đăng ngày: 19/08/2013 - Đã đọc: 493 lần)

 

 


Địa chỉ: Tổ 1b, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837 - Email: info@backanco.com