bgtop
vietnam english chinese
THÔNG TIN CHUNG  
Tổng quan  
Cơ cấu tổ chức  
Lĩnh vực kinh doanh  
Thông tin chung  
Thông tin tài chính  
Đại hội đồng cổ đông  
Đảng - Đoàn thể  
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng  
Chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên  
Nhà máy Chế biến Rau quả - Nước giải khát  
Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Khoáng sản Chợ Đồn  
Mỏ Phú Đô - Thái Nguyên  
Nhà máy nước khoáng AVA  
Văn phòng Đại diện tại nước CHDCDN Lào  
HOẠT ĐỘNG  
Hoạt động sản xuất  
Hoạt động xã hội  
SẢN PHẨM  
Quặng sunfua  
Quặng chì kẽm  
Quặng oxit kẽm  
Vàng sa khoáng  
Phân bón Supe lân  
Địa chỉ các đại lý Bó Nặm AVA  
HỢP TÁC  
Việt Nam  
Anh  
Trung Quốc  
CHDCND Lào  
Thông tin khuyến mai  
TÌM KIẾM

   
LIÊN KẾT SITE

Bảng giao dịch trực tuyếnBáo Bắc Kạn

Diễn đàn doanh nghiệp

 
Nước khoáng thiên nhiên AVA
Rượu Bó Nặm
Đăng ngày: 09/12/2008 Đã đọc: 298998 lần

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC...
 
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2014 SO VỚI QUÝ II/2013

Đã đọc: 23 lần

Đăng ngày: 21/07/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014

Đã đọc: 23 lần

Đăng ngày: 21/07/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014

Đã đọc: 20 lần

Đăng ngày: 21/07/2014

Chi tiết...

 
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 45/2014/NQ-HĐQT NGÀY 15/6/2017 VỀ VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG

Đã đọc: 60 lần

Đăng ngày: 16/07/2014

Chi tiết...

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Đã đọc: 62 lần

Đăng ngày: 09/07/2014

Chi tiết...

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 8

Đã đọc: 122 lần

Đăng ngày: 02/07/2014

Chi tiết...

 
THÔNG BÁO VÊ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2014/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 26/6/2014

Đã đọc: 86 lần

Đăng ngày: 02/07/2014

Chi tiết...

 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đã đọc: 140 lần

Đăng ngày: 30/06/2014

Chi tiết...

 
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đã đọc: 127 lần

Đăng ngày: 27/06/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đã đọc: 103 lần

Đăng ngày: 25/06/2014

Chi tiết...

 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 38/2014/NQ-HĐQT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2014

Đã đọc: 85 lần

Đăng ngày: 25/06/2014

Chi tiết...

Các bài viết cũ hơn...
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 34/2014/NQ-HĐQT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/06/2014 - Đã đọc: 109 lần)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (Đăng ngày: 10/06/2014 - Đã đọc: 270 lần)
LỄ KHỞI ĐỘNG DÂY TRUYỀN XƯỞNG TUYỂN NỔI SUNFUA CHÌ KẼM (Đăng ngày: 09/06/2014 - Đã đọc: 294 lần)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 06/06/2014 - Đã đọc: 159 lần)
TÀI LIỆU ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2014 (Đăng ngày: 05/06/2014 - Đã đọc: 170 lần)
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2014 LÀ SỐ ÂM (Đăng ngày: 28/05/2014 - Đã đọc: 141 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 22/2014/NQ-HĐQT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2014 (Đăng ngày: 28/05/2014 - Đã đọc: 146 lần)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 201 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 21/2014/NQ-HĐQT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2014 (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 133 lần)
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG PHẠM BÌNH NGUYÊN (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 138 lần)
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 13/05/2014 - Đã đọc: 324 lần)
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 13/05/2014 - Đã đọc: 271 lần)
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHÓA V NHIỆM KỲ 2014 - 2016 (Đăng ngày: 12/05/2014 - Đã đọc: 238 lần)
THÔNG BÁO SỐ 18/TB-BKC-HĐQT THAY THẾ THÔNG BÁO SỐ 16/TB-BKC-HĐQT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 09/05/2014 - Đã đọc: 204 lần)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 07/05/2014 - Đã đọc: 168 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 15/NQ-HĐQT ngày 06/05/2014 (Đăng ngày: 07/05/2014 - Đã đọc: 207 lần)
GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/04/2014 - Đã đọc: 219 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/04/2014 - Đã đọc: 206 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/04/2014 - Đã đọc: 187 lần)
CÔNG BỐ VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN NIKKO VIỆT NAM (Đăng ngày: 18/04/2014 - Đã đọc: 260 lần)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (Đăng ngày: 17/04/2014 - Đã đọc: 212 lần)
THÔNG BÁO ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Đăng ngày: 16/04/2014 - Đã đọc: 233 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013 (Đăng ngày: 28/03/2014 - Đã đọc: 289 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013 (Đăng ngày: 28/03/2014 - Đã đọc: 240 lần)
CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 24/03/2014 - Đã đọc: 290 lần)
Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Mai Thanh Sơn (Đăng ngày: 21/03/2014 - Đã đọc: 313 lần)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG TY TNHH HỎA THIÊN ĐÃ HOÀN THIỆN GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Đăng ngày: 18/03/2014 - Đã đọc: 406 lần)
BÁO CÁO TIẾN TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY TNHH HỎA THIÊN (Đăng ngày: 18/02/2014 - Đã đọc: 378 lần)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013 (Đăng ngày: 17/02/2014 - Đã đọc: 318 lần)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA LIÊN DOANH DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ CHÌ KẼM NÀ BỐP - PÙ SÁP VÀ DỰ ÁN THĂM DÒ MỎ VÀNG TẠI TỈNH BẮC KẠN (Đăng ngày: 12/02/2014 - Đã đọc: 446 lần)

 

 


Địa chỉ: Tổ 1b, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837 - Email: info@backanco.com