bgtop
vietnam english chinese
THÔNG TIN CHUNG  
Tổng quan  
Cơ cấu tổ chức  
Lĩnh vực kinh doanh  
Thông tin chung  
Thông tin tài chính  
Đại hội đồng cổ đông  
Đảng - Đoàn thể  
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng  
Chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên  
Nhà máy Chế biến Rau quả - Nước giải khát  
Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Khoáng sản Chợ Đồn  
Mỏ Phú Đô - Thái Nguyên  
Nhà máy nước khoáng AVA  
Văn phòng Đại diện tại nước CHDCDN Lào  
HOẠT ĐỘNG  
Hoạt động sản xuất  
Hoạt động xã hội  
SẢN PHẨM  
Quặng sunfua  
Quặng chì kẽm  
Quặng oxit kẽm  
Vàng sa khoáng  
Phân bón Supe lân  
Địa chỉ các đại lý Bó Nặm AVA  
HỢP TÁC  
Việt Nam  
Anh  
Trung Quốc  
CHDCND Lào  
Thông tin khuyến mai  
TÌM KIẾM

   
LIÊN KẾT SITE

Bảng giao dịch trực tuyếnBáo Bắc Kạn

Diễn đàn doanh nghiệp

 
Nước khoáng thiên nhiên AVA
Rượu Bó Nặm
Đăng ngày: 09/12/2008 Đã đọc: 311650 lần

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC...
 
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Đã đọc: 61 lần

Đăng ngày: 22/08/2014

Chi tiết...

 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 49/2014/NQ-HĐQT VỀ VIỆC MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Đã đọc: 44 lần

Đăng ngày: 22/08/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NIÊN ĐỘ 2014

Đã đọc: 88 lần

Đăng ngày: 15/08/2014

Chi tiết...

 
XÂY NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN TẠI KHU VỰC SẢN XUẤT

Đã đọc: 157 lần

Đăng ngày: 14/08/2014

Chi tiết...

 
GIAO HỮU THỂ THAO GIỮA BAMCORP VÀ CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN

Đã đọc: 159 lần

Đăng ngày: 14/08/2014

Chi tiết...

 
HOÀN TẤT VIỆC THU HỒI NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ

Đã đọc: 160 lần

Đăng ngày: 11/08/2014

Chi tiết...

 
BAMCORP TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đã đọc: 157 lần

Đăng ngày: 08/08/2014

Chi tiết...

 
BAMCORP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Đã đọc: 161 lần

Đăng ngày: 08/08/2014

Chi tiết...

 
KHẮC PHỤC XONG SỰ CỐ BỤC NƯỚC Ở MỎ PÙ SÁP

Đã đọc: 173 lần

Đăng ngày: 07/08/2014

Chi tiết...

 
ĐỀ NGHỊ CẤP MỎ CHÌ KẼM BÓ NẶM

Đã đọc: 198 lần

Đăng ngày: 01/08/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2014

Đã đọc: 109 lần

Đăng ngày: 30/07/2014

Chi tiết...

Các bài viết cũ hơn...
(Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 409 lần)
TGĐ KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ BỤC NƯỚC TRONG LÒ (Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 208 lần)
(Đăng ngày: 29/07/2014 - Đã đọc: 506 lần)
CBCNV CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN GIAO LƯU VÀ NGHỈ MÁT 4 NGÀY TẠI CỬA LÒ (Đăng ngày: 29/07/2014 - Đã đọc: 236 lần)
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2014 SO VỚI QUÝ II/2013 (Đăng ngày: 21/07/2014 - Đã đọc: 102 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/07/2014 - Đã đọc: 107 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/07/2014 - Đã đọc: 91 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 45/2014/NQ-HĐQT NGÀY 15/6/2017 VỀ VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG (Đăng ngày: 16/07/2014 - Đã đọc: 134 lần)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (Đăng ngày: 09/07/2014 - Đã đọc: 134 lần)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 8 (Đăng ngày: 02/07/2014 - Đã đọc: 206 lần)
THÔNG BÁO VÊ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2014/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 26/6/2014 (Đăng ngày: 02/07/2014 - Đã đọc: 164 lần)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 30/06/2014 - Đã đọc: 194 lần)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 27/06/2014 - Đã đọc: 192 lần)
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Đăng ngày: 25/06/2014 - Đã đọc: 166 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 38/2014/NQ-HĐQT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2014 (Đăng ngày: 25/06/2014 - Đã đọc: 156 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 34/2014/NQ-HĐQT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/06/2014 - Đã đọc: 177 lần)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (Đăng ngày: 10/06/2014 - Đã đọc: 357 lần)
LỄ KHỞI ĐỘNG DÂY TRUYỀN XƯỞNG TUYỂN NỔI SUNFUA CHÌ KẼM (Đăng ngày: 09/06/2014 - Đã đọc: 383 lần)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 06/06/2014 - Đã đọc: 221 lần)
TÀI LIỆU ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2014 (Đăng ngày: 05/06/2014 - Đã đọc: 227 lần)
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2014 LÀ SỐ ÂM (Đăng ngày: 28/05/2014 - Đã đọc: 210 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 22/2014/NQ-HĐQT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2014 (Đăng ngày: 28/05/2014 - Đã đọc: 207 lần)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 286 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 21/2014/NQ-HĐQT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2014 (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 204 lần)
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG PHẠM BÌNH NGUYÊN (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 207 lần)
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 13/05/2014 - Đã đọc: 397 lần)
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 13/05/2014 - Đã đọc: 336 lần)
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHÓA V NHIỆM KỲ 2014 - 2016 (Đăng ngày: 12/05/2014 - Đã đọc: 300 lần)
THÔNG BÁO SỐ 18/TB-BKC-HĐQT THAY THẾ THÔNG BÁO SỐ 16/TB-BKC-HĐQT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 09/05/2014 - Đã đọc: 271 lần)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 07/05/2014 - Đã đọc: 234 lần)

 

 


Địa chỉ: Tổ 1b, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837 - Email: info@backanco.com