bgtop
vietnam english chinese
THÔNG TIN CHUNG  
Tổng quan  
Cơ cấu tổ chức  
Lĩnh vực kinh doanh  
Thông tin chung  
Thông tin tài chính  
Đại hội đồng cổ đông  
Đảng - Đoàn thể  
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng  
Chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên  
Nhà máy Chế biến Rau quả - Nước giải khát  
Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Khoáng sản Chợ Đồn  
Mỏ Phú Đô - Thái Nguyên  
Nhà máy nước khoáng AVA  
Văn phòng Đại diện tại nước CHDCDN Lào  
HOẠT ĐỘNG  
Hoạt động sản xuất  
Hoạt động xã hội  
SẢN PHẨM  
Quặng sunfua  
Quặng chì kẽm  
Quặng oxit kẽm  
Vàng sa khoáng  
Phân bón Supe lân  
Địa chỉ các đại lý Bó Nặm AVA  
HỢP TÁC  
Việt Nam  
Anh  
Trung Quốc  
CHDCND Lào  
Thông tin khuyến mai  
TÌM KIẾM

   
LIÊN KẾT SITE

Bảng giao dịch trực tuyếnBáo Bắc Kạn

Diễn đàn doanh nghiệp

 
Nước khoáng thiên nhiên AVA
Rượu Bó Nặm
Đăng ngày: 09/12/2008 Đã đọc: 301198 lần

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC...
 
BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2014

Đã đọc: 20 lần

Đăng ngày: 30/07/2014

Chi tiết...

 

Đã đọc: 355 lần

Đăng ngày: 30/07/2014

Chi tiết...

 
TGĐ KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ BỤC NƯỚC TRONG LÒ

Đã đọc: 94 lần

Đăng ngày: 30/07/2014

Chi tiết...

 

Đã đọc: 459 lần

Đăng ngày: 29/07/2014

Chi tiết...

 
CBCNV CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN GIAO LƯU VÀ NGHỈ MÁT 4 NGÀY TẠI CỬA LÒ

Đã đọc: 134 lần

Đăng ngày: 29/07/2014

Chi tiết...

 
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2014 SO VỚI QUÝ II/2013

Đã đọc: 47 lần

Đăng ngày: 21/07/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014

Đã đọc: 50 lần

Đăng ngày: 21/07/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014

Đã đọc: 38 lần

Đăng ngày: 21/07/2014

Chi tiết...

 
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 45/2014/NQ-HĐQT NGÀY 15/6/2017 VỀ VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG

Đã đọc: 80 lần

Đăng ngày: 16/07/2014

Chi tiết...

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Đã đọc: 72 lần

Đăng ngày: 09/07/2014

Chi tiết...

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 8

Đã đọc: 144 lần

Đăng ngày: 02/07/2014

Chi tiết...

Các bài viết cũ hơn...
THÔNG BÁO VÊ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2014/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 26/6/2014 (Đăng ngày: 02/07/2014 - Đã đọc: 109 lần)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 30/06/2014 - Đã đọc: 159 lần)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 27/06/2014 - Đã đọc: 139 lần)
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Đăng ngày: 25/06/2014 - Đã đọc: 116 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 38/2014/NQ-HĐQT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2014 (Đăng ngày: 25/06/2014 - Đã đọc: 103 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 34/2014/NQ-HĐQT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/06/2014 - Đã đọc: 126 lần)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (Đăng ngày: 10/06/2014 - Đã đọc: 285 lần)
LỄ KHỞI ĐỘNG DÂY TRUYỀN XƯỞNG TUYỂN NỔI SUNFUA CHÌ KẼM (Đăng ngày: 09/06/2014 - Đã đọc: 312 lần)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 06/06/2014 - Đã đọc: 174 lần)
TÀI LIỆU ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2014 (Đăng ngày: 05/06/2014 - Đã đọc: 182 lần)
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2014 LÀ SỐ ÂM (Đăng ngày: 28/05/2014 - Đã đọc: 153 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 22/2014/NQ-HĐQT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2014 (Đăng ngày: 28/05/2014 - Đã đọc: 155 lần)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 225 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 21/2014/NQ-HĐQT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2014 (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 152 lần)
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG PHẠM BÌNH NGUYÊN (Đăng ngày: 27/05/2014 - Đã đọc: 150 lần)
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 13/05/2014 - Đã đọc: 338 lần)
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (Đăng ngày: 13/05/2014 - Đã đọc: 284 lần)
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHÓA V NHIỆM KỲ 2014 - 2016 (Đăng ngày: 12/05/2014 - Đã đọc: 251 lần)
THÔNG BÁO SỐ 18/TB-BKC-HĐQT THAY THẾ THÔNG BÁO SỐ 16/TB-BKC-HĐQT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 09/05/2014 - Đã đọc: 225 lần)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 07/05/2014 - Đã đọc: 184 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 15/NQ-HĐQT ngày 06/05/2014 (Đăng ngày: 07/05/2014 - Đã đọc: 229 lần)
GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/04/2014 - Đã đọc: 235 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/04/2014 - Đã đọc: 220 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/04/2014 - Đã đọc: 202 lần)
CÔNG BỐ VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN NIKKO VIỆT NAM (Đăng ngày: 18/04/2014 - Đã đọc: 284 lần)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (Đăng ngày: 17/04/2014 - Đã đọc: 225 lần)
THÔNG BÁO ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Đăng ngày: 16/04/2014 - Đã đọc: 252 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013 (Đăng ngày: 28/03/2014 - Đã đọc: 308 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013 (Đăng ngày: 28/03/2014 - Đã đọc: 255 lần)
CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 24/03/2014 - Đã đọc: 309 lần)

 

 


Địa chỉ: Tổ 1b, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837 - Email: info@backanco.com