bgtop
vietnam english chinese
THÔNG TIN CHUNG  
Tổng quan  
Cơ cấu tổ chức  
Lĩnh vực kinh doanh  
Thông tin chung  
Thông tin tài chính  
Đại hội đồng cổ đông  
Đảng - Đoàn thể  
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng  
Chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên  
Nhà máy Chế biến Rau quả - Nước giải khát  
Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Khoáng sản Chợ Đồn  
Mỏ Phú Đô - Thái Nguyên  
Nhà máy nước khoáng AVA  
Văn phòng Đại diện tại nước CHDCDN Lào  
HOẠT ĐỘNG  
Hoạt động sản xuất  
Hoạt động xã hội  
SẢN PHẨM  
Quặng sunfua  
Quặng chì kẽm  
Quặng oxit kẽm  
Vàng sa khoáng  
Phân bón Supe lân  
Địa chỉ các đại lý Bó Nặm AVA  
HỢP TÁC  
Việt Nam  
Anh  
Trung Quốc  
CHDCND Lào  
Thông tin khuyến mai  
TÌM KIẾM

   
LIÊN KẾT SITE

Bảng giao dịch trực tuyếnBáo Bắc Kạn

Diễn đàn doanh nghiệp

 
Nước khoáng thiên nhiên AVA
Rượu Bó Nặm
Đăng ngày: 09/12/2008 Đã đọc: 324785 lần

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC...
 
KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ CÔNG SUẤT 10.000 TẤN/ NĂM

Đã đọc: 87 lần

Đăng ngày: 02/10/2014

Chi tiết...

 
GIẾNG NGHIÊNG 245 ĐẠT HIỆU SUẤT KHAI THÁC 2 TẦM MÌN/NGÀY

Đã đọc: 137 lần

Đăng ngày: 27/09/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Đã đọc: 65 lần

Đăng ngày: 25/09/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đã đọc: 59 lần

Đăng ngày: 24/09/2014

Chi tiết...

 
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 55 NGÀY 24/9/2014 VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHÌ THỎI VỚI CÔNG TY CP KLM BẮC BỘ

Đã đọc: 62 lần

Đăng ngày: 24/09/2014

Chi tiết...

 
NGÀY 1/10 ĐƯA NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ CÔNG SUẤT 10.000 TẤN/NĂM VÀO HOẠT ĐỘNG

Đã đọc: 190 lần

Đăng ngày: 17/09/2014

Chi tiết...

 
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TGĐ VÊ VIỆC CHỐT PHƯƠNG ÁN KHỞI ĐỘNG NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ CÔNG SUẤT 10.000 TẤN/NĂM

Đã đọc: 90 lần

Đăng ngày: 17/09/2014

Chi tiết...

 
THÔNG TIN CẤP PHÉP MỎ VÀNG PÁC LẠNG

Đã đọc: 127 lần

Đăng ngày: 16/09/2014

Chi tiết...

 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 52/2014/NQ-HĐQT NGÀY 15/9/2014 VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đã đọc: 66 lần

Đăng ngày: 15/09/2014

Chi tiết...

 
PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC KẠN ĂN CƠM VỚI CÔNG NHÂN BAMCORP

Đã đọc: 171 lần

Đăng ngày: 12/09/2014

Chi tiết...

 
TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CON CBCNVLĐ VÀ THIẾU NHI XÃ BẰNG LÃNG

Đã đọc: 153 lần

Đăng ngày: 09/09/2014

Chi tiết...

Các bài viết cũ hơn...
ĐOÀN THANH NIÊN BAMCORP TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ (Đăng ngày: 05/09/2014 - Đã đọc: 151 lần)
GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN (Đăng ngày: 03/09/2014 - Đã đọc: 140 lần)
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN (Đăng ngày: 22/08/2014 - Đã đọc: 138 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 49/2014/NQ-HĐQT VỀ VIỆC MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN (Đăng ngày: 22/08/2014 - Đã đọc: 105 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NIÊN ĐỘ 2014 (Đăng ngày: 15/08/2014 - Đã đọc: 143 lần)
XÂY NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN TẠI KHU VỰC SẢN XUẤT (Đăng ngày: 14/08/2014 - Đã đọc: 225 lần)
GIAO HỮU THỂ THAO GIỮA BAMCORP VÀ CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN (Đăng ngày: 14/08/2014 - Đã đọc: 242 lần)
HOÀN TẤT VIỆC THU HỒI NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ (Đăng ngày: 11/08/2014 - Đã đọc: 257 lần)
BAMCORP TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Đăng ngày: 08/08/2014 - Đã đọc: 233 lần)
BAMCORP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG (Đăng ngày: 08/08/2014 - Đã đọc: 218 lần)
KHẮC PHỤC XONG SỰ CỐ BỤC NƯỚC Ở MỎ PÙ SÁP (Đăng ngày: 07/08/2014 - Đã đọc: 217 lần)
ĐỀ NGHỊ CẤP MỎ CHÌ KẼM BÓ NẶM (Đăng ngày: 01/08/2014 - Đã đọc: 263 lần)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 166 lần)
(Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 456 lần)
TGĐ KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ BỤC NƯỚC TRONG LÒ (Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 272 lần)
(Đăng ngày: 29/07/2014 - Đã đọc: 556 lần)
CBCNV CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN GIAO LƯU VÀ NGHỈ MÁT 4 NGÀY TẠI CỬA LÒ (Đăng ngày: 29/07/2014 - Đã đọc: 314 lần)
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2014 SO VỚI QUÝ II/2013 (Đăng ngày: 21/07/2014 - Đã đọc: 157 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/07/2014 - Đã đọc: 157 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/07/2014 - Đã đọc: 145 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 45/2014/NQ-HĐQT NGÀY 15/6/2017 VỀ VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG (Đăng ngày: 16/07/2014 - Đã đọc: 204 lần)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (Đăng ngày: 09/07/2014 - Đã đọc: 188 lần)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 8 (Đăng ngày: 02/07/2014 - Đã đọc: 265 lần)
THÔNG BÁO VÊ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2014/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 26/6/2014 (Đăng ngày: 02/07/2014 - Đã đọc: 224 lần)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 30/06/2014 - Đã đọc: 245 lần)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 27/06/2014 - Đã đọc: 239 lần)
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Đăng ngày: 25/06/2014 - Đã đọc: 210 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 38/2014/NQ-HĐQT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2014 (Đăng ngày: 25/06/2014 - Đã đọc: 216 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 34/2014/NQ-HĐQT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2014 (Đăng ngày: 21/06/2014 - Đã đọc: 235 lần)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (Đăng ngày: 10/06/2014 - Đã đọc: 425 lần)

 

 


Địa chỉ: Tổ 1b, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837 - Email: info@backanco.com