Thứ Tư | 17/04/2024

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 16/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã họp và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 13 tháng 5 năm 2024.

2. Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa - Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Chương trình và các nội dung, tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử (webssite) của Công ty chậm nhất trong ngày 20/4/2024.

Công ty trân trọng thông báo!

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 694 lượt đọc