Công ty cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn   Email: bkc@backanco.com

Điện thoại: 02093.812.399 


Bản đồ