Thứ Tư | 10/04/2019

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 25/4/2019

2. Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Quý cổ đông vui lòng tài tài liệu tại đây.

Trân trọng!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 628 lượt đọc