Thứ Năm | 02/03/2023

BKC thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

BKC thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 02/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 26/04/2023

2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 28/03/2023.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công ty trân trọng thông báo.

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc