Thứ Sáu | 03/03/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023.

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 26/04/2023

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng thông báo.

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 666 lượt đọc