Thứ Hai | 18/03/2024

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 18/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cụ thể như sau:

1. Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào tháng 5/2024.

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 13/5/2024

3. Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 12/4/2024.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công ty trân trọng thông báo!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 694 lượt đọc