Thứ Hai | 20/11/2023

TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ VỀ MỎ VÀ KHOÁNG SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Tuyển dụng 02 chuyên viên pháp chế về mỏ, khoáng sản

 

1. Mô tả công việc của Chuyên viên pháp chế về mỏ, khoáng sản:

- Tham mưu, quản lý và trực tiếp giải quyết các thủ tục, hồ sơ về: môi trường; đất đai; khoáng sản; nước thải; chất thải nguy hại; vật liệu nổ công nghiệp; an ninh trật tự; phòng cháy;

- Tham mưu, đề xuất, giải quyết những vấn đề liên quan đến các dự án khai thác và chế biến của Công ty;

- Làm việc với các cơ quan, sở ngành, cơ quan quản lý nhà nước, thanh kiểm tra về các thủ tục, hồ sơ về môi trường; đất đai; khai thác và chế biến khoáng sản; vật liệu nổ công nghiệp; an ninh trật tự; phòng cháy;

- Tổng hợp số liệu, thông tin lập báo cáo theo phân giao của trưởng phòng. Soạn thảo các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm về môi trường, VLNCN, đất đai, hóa chất, An ninh trật tự và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan QLNN,…

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất, ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác quản lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến mỏ và khoáng sản;

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm.

- Sử dụng thành thạo máy tính, biết sử dụng Autocad.

- Kỹ năng mềm cần thiết khác cho công việc.

3. Quyền lợi:

- Ký HĐLĐ dài hạn, đầy đủ chế độ;

- Mức lương thỏa thuận (theo năng lực và kinh nghiệm mỗi ứng viên).

4. Nơi làm việc:Làm việc tại Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Công ty tại Thành phố Bắc Kạn

5. Nộp hồ sơ:Văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

CV gửi qua Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Điện thoại:

Anh Vũ - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Điện thoại 0984969966

Hoặc Chị Huệ - Chuyên viên Tuyển dụng, Điện thoại: 0979 352999