Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung
Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung 446 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 705 lượt đọc
Báo cáo quản trị 6 tháng 2022
BKC Công bố Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 488 lượt đọc
Công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
BKC: Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, cổ đông Nhà nước và cổ phiếu quỹ; Danh sách người nội bộ và người/tổ chức liên quan đến người nội bộ 879 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý I/2022
CBTT_Báo cáo tài chính Quý I/2022 758 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc