Thứ Ba | 10/04/2018

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo với các Quý cổ đông về ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian: 8giờ ngày 24 tháng 4 năm  2018

Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa - Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại đây

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc