Thứ Ba | 27/07/2021

Thư ngỏ (Open Letter)

Thư gửi Quý khách hàng và đối tác tại Úc

To Whom it may concern,

My name is Ho Phi Vu, Chairman of Bac Kan Mineral Company with address at Group 4, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province, Vietnam.

Currently, in order to meet our factory production and commercial demands in the Vietnamese market, our company needs to buy a large amount of Coal and other products in the Australian market. To do so, we are pleased to cooperate with Mr. Harry Tran, director of VA Trade Promotion company based in Sydney, Australia to represent our company in the Australia with the following contact details:

Mr. Harry Tran                    Mobile number: 0422 326 919

Email: harrytran.vatradepromotion@gmail.com.

The representation period is valid from July 26, 2021, and ends on July 25, 2022.

All inquiries to contact us will be represented by Mr. Harry Tran to transact with your company as well as related organizations.

If you have any questions regarding the representative, please contact us via email: bkc@backanco.com.

Special thanks.

Chairperson

Vu Phi Ho

-- by Vietnamese--

Kính gửi Quý Công ty và các đối tác tại Úc,

Tôi là Vũ Phi Hổ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, địa chỉ tại Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng như nhu cầu thương mại tại thị trường Việt Nam, Công ty chúng tôi cần mua một lượng lớn Than và các sản phẩm khác tại thị trường Úc, do đó để đáp ứng nhu cầu công việc, chúng tôi vui mừng hợp tác với ông Harry Tran, Giám đốc Công ty VA Trade Promotion có trụ sở tại Sydney, Úc làm đại diện cho Công ty chúng tôi tại thị trường Úc với thông tin liên hệ như sau:

Ông Harry Tran                   Số điện thoại: 0422 326 919

Email:harrytran.vatradepromotion@gmail.com.

Thời gian đại diện có giá trị từ ngày 26/7/2021 kết thúc vào ngày 25/7/2022.

Mọi thông tin cần liên hệ với chúng tôi sẽ được Ông Harry Tran đại diện Công ty để giao dịch với Quý công ty và các tổ chức liên quan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến người đại diện, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bkc@backanco.com.

Trân trọng,

Chủ tịch

Vũ Phi Hổ

 

Chi tiết văn bản:

- Văn bản tiếng Anh

- Văn bản tiếng Việt

Vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu của BKC
Trong chương trình Gala “BKC tuổi 15” vừa được tổ chức, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) đã vinh danh 15 cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, có nhiều cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Công ty trong 15 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay. 3568 lượt đọc
Công nhân nhà máy chì tự chế máy giặt túi thu bụi
Tận dụng những phế liệu bỏ không, anh Phúc cùng với một số công nhân tổ cơ điện Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn (gọi tắt là XN) đã chế ra chiếc máy giặt túi thu bụi đơn giản nhưng rất hiệu quả. 4251 lượt đọc