Thứ Sáu | 10/06/2022

BKC ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ngày 10/6/2022, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán số: 69/2023/HĐKT-CPA VIETNAM-NV2 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, địa chỉ tại Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (MST: 01019171917) để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết!

Trân trọng

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc