Thứ Hai | 18/07/2022

Báo cáo quản trị 6 tháng 2022

BKC Công bố Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022.

Chi tiết:

1. Báo cáo quản trị 06 tháng năm 2022;

2. Bản cung cấp thông tin quản trị 6 tháng;

3. Danh sách cổ đông lớn (đến 30/6/2022)

Trân trọng!

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc