Thứ Năm | 17:16 08/02/2018

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán

Nằm trong kế hoạch phát triển nhân sự, Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đã có thay đổi nhân sự phòng kế toán. Theo đó, bà Trần Thị Yến - Kế toán trưởng sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán. Đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Tuyết hiện đang là Phó phòng Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán. 

Chi tiết:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán đối với bà Trần Thị Yến

2. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán đối với bà Trần Thị Tuyết

 

Tin khác