Thứ Tư | 10:41 20/06/2018

Thay đổi doanh nghiệp kiểm toán

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC  cho năm  tài chính 2018 như sau:

- Công kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Công ty kiểm toán mới: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Chi tiết

 

Tin khác