Thứ Năm | 14:43 13/12/2018

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Biền

Ngày 12/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Tiến Biền. Theo đó, kể từ ngày 17/12/2018 ông Biền không còn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chi tiết

 

Tin khác