Thứ Tư | 20:33 10/04/2019

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Ngày 09/4/2019 HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đã bổ nhiệm ông Đặng Lam Giang hiện đang là Thư ký công ty kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Chi tiết

Tin khác