Thứ Hai | 16:19 05/11/2018

Về việc ký hợp đồng mua bán quặng với công ty con

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng mua bán quặng với doanh nghiệp và người có liên quan - Công ty TNHH Việt Trung.

Chi tiết

Tin khác