Thứ Hai | 12:46 05/11/2018

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Ngày 03/11/2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Theo đó, kể từ ngày 03/11/2018 ông Vũ Phi Hổ thôi giữ chức Tổng giám đốc và ông Đinh Văn Hiến được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. 

Chi tiết

Tin khác