Thứ Tư | 09:18 28/02/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

- Mã chứng khoán: BKC

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Sàn giao dịch: HNX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2018

- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: thông báo sau

Chi tiết

 

 

Tin khác