Thứ Tư | 13:56 05/11/2014

Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty

1/ Hội đồng quản trị:

STT

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Ông: Vũ Phi Hổ – Chủ tịch hội đồng quản trị

Cử nhân Báo chí;Cử nhân ngoại ngữ

2

Ông: Nguyễn Trần Nhất - Ủy viên

 

3

Ông: Mai Thanh Sơn - Ủy viên

Thạc sỹ Kinh tế

4

Ông: Đinh Văn Hiến- Uỷ viên

Cử nhân Kinh tế

5

Ông: Nguyễn Huy Hoàn - Uỷ viên

Cử nhân Ngoại ngữ


2/ Ban Giám đốc:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Vũ Phi Hổ

Tổng Giám đốc

2

Ông Đinh Văn Hiến

Phó Tổng Giám đốc

3

Ông Nguyễn Trần Nhất

Phó Tổng Giám đốc
4

Ông Nguyễn Tiến Biền

Phó Tổng Giám đốc


3/ Ban kiểm soát:

STT

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Ông Vũ Gia Hạnh – Trưởng ban kiểm soát

Cử nhân Quản trị nhân lực

2

Ông Đặng Thanh Vân - Ủy viên

Thạc sĩ Kinh tế

3

Ông Nguyễn Thế Phòng - Ủy viên

Cử nhân Kinh tế


4/ Các phòng ban:


Phòng Kỹ thuật khai thác;

Phòng Pháp chế;

Phòng Tài chính - Kế toán;

Phòng Tổ chức - Lao động;

Phòng Kinh doanh - Vật tư;

Văn phòng.
 

5/ Các đơn vị trực thuộc


1. Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn – Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Xí nghiệp khai thác khoáng sản Bằng Lãng – xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Xí nghiệp khai thác mỏ Nà Duồng – xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Xí nghiệp khai thác mỏ Pù Sáp – xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

5. Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Thái Nguyên, (khai thác và chế biến quặng chì, kẽm tại mỏ Phú Đô) – huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

6. Chi nhánh Nhà máy nước khoáng AVA – xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

7. Nhà máy chế biến rau quả nước giải khát Bắc Kạn– phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

8. Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Hà Nội.

9. Văn phòng đại diện tại thủ đô Vientaine - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thông tin chung về Công ty
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. 2630 lượt đọc
Cơ cấu tổ chức Công ty
Cơ cấu tổ chức Công ty 2433 lượt đọc
Mở Văn phòng đại diện tại nước CHDCND Lào
Vừa qua ngày 18/11/2007, Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã tổ chức lễ khai trương văn phòng đại diện tại thủ đô Viêng chăn nước CHDCND Lào. Đến dự buổi lễ có ông Bò Viên Khăm, Phó chánh văn phòng phủ thủ tướng nước CHDCND Lào, ông Nguyễn Văn Thành phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam, Ông Dương Văn Sông chủ tịch liên minh hợp tác xã các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ông Âu Văn Vượng, Trưởng phân xã – Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn và Hội đồ 17098 lượt đọc