Thứ Tư | 05/11/2014

Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty

1/ Hội đồng quản trị:

STT

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ

1

Ông Vũ Phi Hổ

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Đinh Văn Hiến

Thành viên

3

Ông Nguyễn Trần Nhất

Thành viên

4

Ông Mai Thanh Sơn

Thành viên

5

Ông Nguyễn Huy Hoàn

Thành viên


2/ Ban Tổng giám đốc:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Đinh Văn Hiến

Tổng Giám đốc

2

Ông Nguyễn Trần Nhất

Phó Tổng Giám đốc

3

Ông Vũ Gia Hạnh

Phó Tổng Giám đốc

4

Ông Trần Văn Quyền Phó Tổng Giám đốc
5 Ông Đỗ Đình Thắng

Phó Tổng Giám đốc


3/ Ban kiểm soát:

STT

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Thế Phòng 

Trưởng ban

2

Ông Đặng Thanh Vân

Thành viên

3

Ông Bùi Đức Hùng

Thành viên


4/ Các phòng ban:

Văn phòng;

Phòng Kỹ thuật khai thác;

Phòng Pháp chế;

Phòng Tài chính - Kế toán;

Phòng Tổ chức - Lao động;

Phòng Kinh doanh - Vật tư;

Phòng Xuất nhập khẩu.

5/ Các đơn vị trực thuộc


1. Xí nghiệp Khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn – Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Mỏ Nà Bốp - Pù Sáp  – xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Xí nghiệp Khai thác Mỏ Nà Duồng - xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Nhà máy Chế biến rau quả nước giải khát Bắc Kạn– phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

5. Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Hà Nội.

6. Văn phòng đại diện tại thủ đô Vientaine - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mở Văn phòng đại diện tại nước CHDCND Lào
Vừa qua ngày 18/11/2007, Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã tổ chức lễ khai trương văn phòng đại diện tại thủ đô Viêng chăn nước CHDCND Lào. Đến dự buổi lễ có ông Bò Viên Khăm, Phó chánh văn phòng phủ thủ tướng nước CHDCND Lào, ông Nguyễn Văn Thành phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam, Ông Dương Văn Sông chủ tịch liên minh hợp tác xã các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ông Âu Văn Vượng, Trưởng phân xã – Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn và Hội đồ 20487 lượt đọc