Thứ Ba | 15:18 03/03/2020

Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dư ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 19/04/2020

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 24/03/2020.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tại đây.

Trân trọng thông báo!

Tin khác