Thứ Ba | 16:58 24/03/2020

Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi các Quý Cổ đông,

Theo thông báo ngày 03/03/2020, Hội đồng quản trị công ty sẽ triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 19/04/2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 24/03/2020. Tuy nhiên do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ trong việc hạn chế hội họp, tập trung đông người tránh lây lan dịch bệnh, Hội đồng quản trị đã quyết định hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như thông báo trước đó. Đồng thời HĐQT cũng quyết định hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nhưng chậm nhất không quá ngày 30/6/2020.

Công ty sẽ có thông báo tới các Quý cổ đông về lịch tổ chức họp ĐHĐCĐ sau khi Hội đồng quản trị có quyết định cụ thể.

Trân trọng.

Chi tiết: - Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐQT;

             - Công văn 46/TB-BKC

Tin khác