Thứ Năm | 14:35 26/03/2020

Chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi các Quý Cổ đông,

Trên cơ sở đề nghị của HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Kạn đã có công văn số 01/SKH&ĐT-ĐKKD ngày 25/3/2020 chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất không qua ngày 30/6/2020. Đồng thời VSD cũng đã có công văn số 2412/VSD-ĐK.NV ngày 25/3/2020 đồng ý hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đã thông báo trước đó.

Trân trọng thông báo.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây

Tin khác