Thứ Năm | 20/10/2022

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (Mã chứng khoán: BKC) công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2022:

Chi tiết vui lòng xem dưới đây:

1. Báo cáo tài chính Quý III/2022;

2. Giải trình Báo cáo tài chính Quý III/2022

Trân trọng.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 624 lượt đọc