Thứ Tư | 23/11/2022

Công bố thông tin bất thường theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Văn bản số 2624/SGDHN-QLNY ngày 09/11/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn công bố thông tin báo cáo giải trình về việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2022.

Chi tiêt vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 625 lượt đọc