Thứ Sáu | 21:30 13/02/2015

Kỷ luật 3 bảo vệ bỏ vị trí trong giờ làm việc

Ông Vũ Gia Hạnh, Trưởng phòng Tổ chức-Lao động BKC vừa cho biết hôm 5/2 Công ty đã họp Hội đồng kỷ luật để kỷ luật 3 nhân viên bảo vệ đã bỏ vị trí trong giờ làm việc để làm việc riêng là: Mai Bắc Thuật (XN khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn); Mã Văn Khiêm (XN khai thác mỏ Nà Duồng) và Nông Văn Dũng (XN khai thác khoáng sản Bằng Lãng).

Quyết định kỷ luật ông Mai Bắc Thuật

Cụ thể, ngày 11/6/2014, ông Thuật bỏ vị trí đi uống rượu; ngày 29/1/215, ông Khiêm  về nhà đi đám cưới và ngày 16/10/2014, ông Dũng đến dãy nhà tập thể của công nhân để tụ tập uống trà.

 và ông Mã Văn Khiêm

 

Tại cuộc họp, 3 nhân viên trên đã thừa nhận sai phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Căn cứ vào mức độ, tính chất của các vi phạm, Hội đồng kỷ luật đã quyết định xử lý như sau: kéo dài thời hạn nâng lương của ông Thuật thêm 06 tháng; khiển trách bằng văn bản đối với ông Khiêm và khiển trách bằng miệng đối với ông Dũng.

Hữu Thung