Thứ Tư | 15:31 02/05/2018

BKC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 24 tháng 4 năm  2018 tại khách sạn Núi Hoa - thành phố Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đã có 32 cổ đông tham dự đại hội, chiếm 89,45% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông BKC biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018

Kết thúc năm 2017 tổng doanh thu của công ty đạt gần 183 tỷ đồng, vượt gần 15% kế hoạch đề ra. Năm 2018 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn phấn đấu khai thác đạt 23.650 tấn quặng chì kẽm nguyên khai và chế biến được 4.800 tấn chì 98%, 4.100 tấn tinh quặng kẽm. Tổng doanh thu dự kiến đạt 310 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,36 tỷ đồng và chia cổ tức 8%.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT - ông Vũ Phi Hổ thay mặt công ty chúc mừng ông Trần Văn Quyền vừa được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền nằm trong kế hoạch phát triển nhân sự nội bộ nhằm tăng cường bộ máy quản lý để đáp ứng cho việc củng cố và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT chúc mừng tân PTGĐ Trần Văn Quyền

Lam Giang

Nhà máy luyện chì cán mốc 1200 tấn kim loại
Sau 3 tháng đi vào hoạt động, dây chuyền luyện chì mới công suất 5.000 tấn năm của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) đã vận hành ổn định, cơ bản đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật. 25253 lượt đọc
Bổ nhiệm ông Vũ Gia Hạnh làm Phó Tổng Giám đốc BKC
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn vừa bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Ông Vũ Gia Hạnh, Giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến khoáng sản Chợ Đồn được HĐQT nhất trí quyết nghị bổ nhiệm vào vị trí trên vào ngày 11/5/2017. 4817 lượt đọc
Vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu của BKC
Trong chương trình Gala “BKC tuổi 15” vừa được tổ chức, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) đã vinh danh 15 cán bộ, công nhân viên tiêu biểu, có nhiều cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Công ty trong 15 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay. 2919 lượt đọc
Công nhân nhà máy chì tự chế máy giặt túi thu bụi
Tận dụng những phế liệu bỏ không, anh Phúc cùng với một số công nhân tổ cơ điện Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn (gọi tắt là XN) đã chế ra chiếc máy giặt túi thu bụi đơn giản nhưng rất hiệu quả. 3529 lượt đọc