Thứ Ba | 14:08 02/03/2021

Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dư ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 26/04/2021

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 23/03/2021.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem Nghị QuyếtThông báo 

Trân trọng thông báo!

Tin khác