Thứ Sáu | 15:29 23/01/2015

Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC)

Ngày 23/01/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của HNX, theo đó số cổ phiếu niêm yết bổ sung là 5.703.028 cổ phiếu, tăng số cổ phiếu niêm yết của BKC lên 11.737.728 cổ phiếu