Thứ Ba | 16:13 06/01/2015

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9

Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn được đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 31/12/2014

Click vào link dưới để xem toàn văn Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9