Thứ Ba | 10:32 27/04/2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ngày 26/4/2021 tại Khách sạn Núi Hoa, Thành phố Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp và thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội.

Chi tiết kèm theo.

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

- Tài liệu đính kèm của ĐHĐCĐ 2021

Trân trọng.

Tin khác