Thứ Năm | 11:32 09/12/2021

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký Hợp đồng bán 7.000 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB

Ngày 09/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết về ký Hợp đồng bán 7.000 tấn tinh quặng Sunfua kẽm (Zn50%) cho Công ty TNHH dịch vụ ANB - Là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Hợp đồng này trị giá 134.750.000.000 đồng.

Trân trọng.