Thứ Ba | 07:37 28/09/2021

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn ký hợp đồng bán 1.500 tấn tinh quặng Sunfua kẽm với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Vũ Hoàng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã thông qua Hợp đồng bán 1.500 tấn tinh quặng Sunfua kẽm (Zn50%) cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế Vũ Hoàng - là người có liên quan với chủ tịch HĐQT. Hợp đồng này trị giá 28.500.000.000 đồng.

Trân trọng.