Thứ Hai | 20/04/2015

Báo cáo tài chính quý 1/2015

Báo cáo tài chính quý 1/2015

Giải trình chênh lệch báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2015 so với quý 1/2014

 

Do việc upload lên website bị lỗi nên công ty tạm thời upload lên google drive. 

Tin khác
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố thông tin và giải trình báo cáo tài chính theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 126 lượt đọc