Thứ Ba | 15:09 11/05/2021

BKC bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn bầu Trưởng ban kiểm soát

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó Ban kiểm soát đã ban hành Nghị quyết số: 16/2021/NQ-BKS ngày 10/5/2021 bầu Ông Nguyễn Thế Phòng, thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

Tin khác