Thứ Hai | 07:49 06/05/2019

BKC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

         Ngày 25 tháng 4 năm  2019 Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có số cổ đông đại diện cho 87,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

         Kết thúc năm 2018 công ty đã khai thác được 29.355 tấn quặng nguyên khai, đạt 124,12 % kế hoạch. Tuy nhiên do hàm lượng kim loại trong quặng thấp, nhà máy luyện chì chỉ hoạt động được 10 tháng  đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về tinh quặng chì, chì kim loại và tinh quặng kẽm. Đồng thời trong năm 2018 giá bán kim loại giảm, hàng khó tiêu thụ, tồn kho tăng, giá vốn hàng bán công ty con tăng cao nên doanh thu và lợi nhuận không đạt theo kế hoạch. Tổng doanh thu toàn công ty đạt 180,63 tỷ đồng, đạt 58,27% kế hoạch đề ra.

        Năm 2019 Công ty đặt kế hoạch khai thác 27.650 tấn quặng nguyên khai; chế biến được 5.600 tấn tinh quặng chì 60% Pb, 4.100 tấn tinh quặng kẽm 50% Zn và 4.200 tấn chì kim loại hàm lượng ≥ 97%. Tổng doanh thu dự kiến đạt 268,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng.

        Đại hội cũng đã thông qua tổng nhu cầu vốn cho các dự án của công ty năm 2019 là hơn 117 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các dự án mỏ Bó Nặm, nâng cấp công nghệ xử lý môi trường nhà máy luyện chì và xưởng tuyển, xây dựng tòa nhà văn phòng tại thành phố Thái Nguyên và nhà máy sản xuất bột kẽm ôxít…

        Các cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

      Phát biểu tại Đại hội ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể Ban lãnh đạo công ty và người lao động trong năm 2018 đồng thời cũng mong muốn trong năm 2019 toàn thể CBCNV - người lao động toàn công ty đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, phát triển./.

                                                                                                                                                                       Bài và ảnh:Văn phòng công ty

Tin khác