Báo cáo tài chính Quý I/2022
CBTT_Báo cáo tài chính Quý I/2022 140 lượt đọc
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
BKC Công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 499 lượt đọc
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
BKC thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ năm 2022 330 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021
BKC công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2021 406 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Báo cáo tài chính Quý III/2021 560 lượt đọc
Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán 6 tháng 2021
Công bố báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 807 lượt đọc
Thư ngỏ (Open Letter)
Thư gửi Quý khách hàng và đối tác tại Úc 828 lượt đọc
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2021 778 lượt đọc
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021 1306 lượt đọc
Mỏ Nà Duồng sáng bừng hơi thở mới
Theo thông báo mới đây của TGĐ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) Vũ Phi Hổ, đến ngày 12/6 tới sẽ chính thức đưa mỏ Nà Duồng vào khai thác. Các cán bộ, nhân viên Xí nghiệp mỏ Nà Duồng đang gấp rút ngày đêm hoàn thành những công trình cuối cùng để hoàn tất việc xây dựng cơ bản mỏ. 19317 lượt đọc
Trăn trở bài toán nguyên liệu cho nhà máy chì
Với việc đầu tư mới dây chuyền luyện chì tiên tiến, hiện đại, BKC đã giải quyết xong “bài toán công nghệ” khi dây chuyền đã vận hành trơn tru cho ra sản phẩm đều đặn song để đảm bảo cho nhà máy thực sự hoạt động ổn định, hiệu quả thì cần phải giải “bài toán nguyên liệu” nữa. 20742 lượt đọc